Warunki użytkowania

PROSZĘ PRZECZYTAĆ następujących warunkach PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

Dostęp i korzystanie z tej strony są przedmiotem następujących zasad, warunków i obowiązującym prawem. Proszę przejrzeć te warunki okresowo, ponieważ są one przedmiotem modyfikacji, zmiany lub aktualizacji w dowolnym momencie i według własnego uznania z VIPdress.co.uk. Jeśli nie zgadzasz się z dowolnego warunku, nie należy korzystać z tej strony.

Znakach towarowych

VIPdress.co.uk jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszystkie inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie, jeśli w ogóle, mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. VIPdress.co.uk nie zezwolić na stosowanie dowolnej nazwy handlowej, znaku towarowego, zarejestrowanego znaku towarowego, logo, lub materiałów chronionych prawem autorskim w tym dokumencie, w jakimkolwiek celu, w tym zastosowań niekomercyjnych.

Ograniczenia w stosowaniu

Nie udziela się pozwolenia do korzystania z materiałów, informacji, tekstu lub grafiki i / lub hiperłącza do innych stron internetowych z tej witryny, lub do korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej w jakikolwiek sposób lub z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniej zgody VIPdress.co.uk.

Zrzeczenie się

Istnieją pewne zagrożenia przy użyciu jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub produktów znalezionych w Internecie; i VIPdress.co.uk ostrzega, aby mieć pewność, że w pełni zrozumieć te zagrożenia przed pobraniem, za pomocą, powołując się na, lub zakupie czegokolwiek za pośrednictwem Internetu.

Odwiedzający stronę tego stronie ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko korzystania z tej witryny. Informacje publikowane na tej stronie jest dostarczana bezpłatnie dla wygody gości, do wykorzystania wyłącznie w celach informacyjnych. ŻADNE Z tej strony internetowej, rekomendację lub akceptację jakiegokolwiek przedmiotu, produktu lub marki.

Ograniczenie odpowiedzialności

VIPdress.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie infekcje, zanieczyszczenia, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarii linii, błędy, pominięcia, przerwy lub wady wynikające z korzystania z tej strony lub w odniesieniu do materiałów dostarczonych i / lub zawartych na tej stronie.

W żadnym wypadku VIPdress.co.uk odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w tym, lecz nie ograniczając się do utraty możliwości korzystania, zysków strat, lub utraty danych , czy w działaniu na podstawie teorii umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, lub inaczej, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z używania lub niemożności korzystania z informacji lub materiałów na temat, lub uzyskać za pośrednictwem, w VIPdress.co.uk Web Site.