Algemene voorwaarden

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE.

De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Lees deze voorwaarden op een periodieke basis, als ze zijn onder voorbehoud van wijziging, wijziging of op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van VIPdress.co.uk. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling of voorwaarde, moet u deze website niet te gebruiken.

Handelsmerk Kennisgeving

VIPdress.co.uk is een geregistreerd handelsmerk. Alle andere producten en bedrijfsnamen waarnaar hierin wordt verwezen, indien aanwezig, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. VIPdress.co.uk maakt het gebruik van een handelsnaam, handelsmerk, geregistreerd handelsmerk, logo, of enig auteursrechtelijk beschermd materiaal waarnaar hierin wordt verwezen voor welk doel dan ook, met inbegrip van niet-commerciële toepassingen niet toestaan.

Beperking van Gebruik

Geen toestemming wordt verleend voor het gebruik van de materialen, informatie, tekst of afbeeldingen, en / of naar andere websites een hyperlink met deze website, of om de materialen te gebruiken op uw website op welke wijze of om welke reden zonder voorafgaande specifieke toestemming van VIPdress.co.uk.

Ontkenning

Er zijn bepaalde risico's bij het gebruik van enige informatie, software of producten gevonden op internet; en VIPdress.co.uk waarschuwt u zeker dat u deze risico's voor het ophalen, het gebruik, het vertrouwen op, of iets te kopen via het internet volledig te begrijpen zijn.

Bezoekers van deze website neemt alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van deze website. Gepubliceerde informatie op deze website wordt kosteloos beschikbaar voor het gemak van de bezoekers, om te worden gebruikt voor informatieve doeleinden. NIETS IN DEZE WEBSITE IS EEN aanbeveling of goedkeuring van een post, product of merk.

Beperking van aansprakelijkheid

VIPdress.co.uk is niet verantwoordelijk voor eventuele infecties, verontreinigingen, vertraging in verrichting of transmissie, lijn mislukking, fouten, omissies, onderbrekingen of gebreken die voortvloeien uit uw gebruik van deze site of met betrekking tot het materiaal geleverd en / of op deze site.

In geen geval zal VIPdress.co.uk verantwoordelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, of enige andere schade, van welke aard dan ook, als gevolg van welke oorzaak dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van gebruik, verlies van winst of verlies van data , of aan een actie van theorieën van contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze in verband met het gebruik van of het onvermogen om de informatie of het materiaal op of toegankelijk via de VIPdress.co.uk Website niet gebruiken.